Arnold Rambcroc

 

„Some people claimed that he was born to save people from great evil. The others, these whose wifes left them to wooded him, assured that he was an asshole. Everyone was right… But now we have times, when we need him more than anytimes. A new alien invasion is not a gloomy future vision, but a reality. There is only one person who can stand in the way to destroy the world. Arnold. He loves chewing bubble gum and kicks aliens’ asses, and now bubble gum is just ended.. Prepare for total destruction …and losing your wife.”

„Niektórzy twierdzili, że urodził się aby uratować ludzkość przed wielkim złem. Pozostali, których zony opuściły aby zabiegać o jego względy, uważali ze to du*ek. Wszyscy mieli rację… Nadeszły jednak czasy kiedy potrzebujemy go bardziej niż kiedykolwiek. Nowa inwazja obcych to już nie ponura wizja przyszłości a rzeczywistość. Jest tylko jedna osoba która może stanąć na drodze do zniszczenia świata. Arnold. Uwielbia żuć gumę owocowa i kopać tyłki obcych, a guma mu się właśnie skończyła.. Bądźcie gotowi na totalna rozwałkę… i stratę żony.”

Blender + Substance Painter. 35000 tris, two textures 4096×4096, PBR materials.

CG Trader Contest.